สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ บัตรเดียวคุ้มสุด

สมัครบัตรเครดิตวันนี้ จุดเด่นของบัตร รับสิทธิประโยชน์ เอกสิทธิ์เหนือระดับ อิสรภาพทางการเงินไม่มีขีดจำกัด สมัครออนไลน์ได้ทันที ผ่านง่าย รู้ผลเร็ว!


มือใหม่อยากเล่นหุ้น ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี

มือใหม่อยากเล่นหุ้น ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี

มือใหม่อยากเล่นหุ้น ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี
★ ก่อนเลือกซื้อหุ้น ต้องดูอะไรบ้าง จะต้องทำการวิเคราะห์ปัจจัยหลายๆ อย่าง ก่อนการเข้าซื้อหุ้น โดยปัจจัยดังกล่าวนั้น มีดังต่อไปนี้
ปัจจัยด้านผลประกอบการของบริษัท
ดูอัตราส่วนทางการเงิน
ดูความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
ดูว่ากิจการนั้นอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตหรือไม่
ดูว่าผู้บริหารมีธรรมาภิบาล และมีความสามารถหรือไม่