สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ บัตรเดียวคุ้มสุด

สมัครบัตรเครดิตวันนี้ จุดเด่นของบัตร รับสิทธิประโยชน์ เอกสิทธิ์เหนือระดับ อิสรภาพทางการเงินไม่มีขีดจำกัด สมัครออนไลน์ได้ทันที ผ่านง่าย รู้ผลเร็ว!


มือใหม่อยากเล่นหุ้น ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี

มือใหม่อยากเล่นหุ้น ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี
★ ก่อนเลือกซื้อหุ้น ต้องดูอะไรบ้าง จะต้องทำการวิเคราะห์ปัจจัยหลายๆ อย่าง ก่อนการเข้าซื้อหุ้น โดยปัจจัยดังกล่าวนั้น มีดังต่อไปนี้
ปัจจัยด้านผลประกอบการของบริษัท
ดูอัตราส่วนทางการเงิน
ดูความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
ดูว่ากิจการนั้นอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตหรือไม่
ดูว่าผู้บริหารมีธรรมาภิบาล และมีความสามารถหรือไม่

มือใหม่อยากเล่นหุ้น ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี

✓ เปิดพอร์ตหุ้น SBITO

  • บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ได้ทำการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • SBITO ค่าคอมฯ หมื่นละ 7.50 บาท หรือ 0.075 % ซึ่งเป็นอัตราค่าคอมที่ถูกสุด ในตลาด
  • ส่งเอกสาร เปิดพอร์ตหุ้นได้ที่ 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศไทย (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)
  • มีโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

 

ขั้นตอนการเปิด PORT หุ้น

 

 

☆ ก่อนเลือกซื้อหุ้น ต้องดูอะไรบ้าง

ในการลงทุนหุ้นนั้น คุณจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างรอบด้าน เพื่อคัดเลือกหุ้นที่น่าลงทุน และน่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนได้ดีที่สุด เพราะการซื้อหุ้นโดยไม่พิจารณานั้นถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากที่จะทำให้คุณขาดทุนในภายหลัง นักลงทุนทุกคนที่ไม่อยากจะขาดทุน หรือล้มเหลวกับการลงทุน จึงจะต้องทำการวิเคราะห์ปัจจัยหลายๆ อย่าง ก่อนการเข้าซื้อหุ้น โดยปัจจัยดังกล่าวนั้น มีดังต่อไปนี้

› ปัจจัยด้านผลประกอบการของบริษัท

อันดับแรกเลยคือ คุณควรจะดูผลประกอบการของบริษัทก่อน เพราะหากผลประกอบการของบริษัทดี ก็จะสามารถทำให้หุ้นนั้นๆ มีมูลค่าสูงขึ้น และเป็นที่ต้องการ รวมถึงเป็นหุ้นที่มีคุณภาพ น่าลงทุนด้วย ดังนั้นสำหรับนักลงทุน ที่ต้องการจะซื้อหุ้น ควรทำการเช็คปัจจัยด้านผลประกอบการของบริษัทก่อนเป็นอันดับแรก

› ดูอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหาหุ้น ที่น่าลงทุน ที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก โดยอัตราส่วนที่นิยมใช้กันได้แก่ อัตราส่วน  P/E ( หรืออัตราส่วนราคาหุ้น ต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น) ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการบอกราคาที่ถูกหรือแพงของหุ้นนั้นๆ , อัตราส่วน  P/BV (หรืออัตราส่วนมูลค่าหุ้น ต่อมูลค่าบางบัญชีของหุ้น) เป็นตัวช่วยสำหรับการหามูลค่าทางบัญชีของหุ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณหาหุ้นที่มีราคาถูกจริงๆ ได้ , ค่า ROE (อัตราส่วนแสดงถึงความแข็งแกร่งของบริษัท) หรือความสามารถในการทำกำไรของกิจการนั้นๆ , อัตราส่วน DE (หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น) ซึ่งจะเป็นตัวบอกถึงภาระดอกเบี้ย และโครงสร้างทางการเงินของกิจการ , Dividend Yield หรืออัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น เป็นต้น

› ดูความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

แน่นอนว่าหากบริษัทมีความแข็งแกร่ง ในด้านการแข่งขัน ก็จะทำให้กิจการนั้นสามารถเติบโต และทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง และจะส่งผลทำให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินปันผล หรือการขายหุ้นเพื่อทำกำไร ดังนั้นการมองความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัท จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่หากคิดจะลงทุนหุ้น คุณต้องหยิบมาพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นอย่างรอบด้าน

› ดูว่ากิจการนั้นอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตหรือไม่

เพราะหากเป็นกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเป็น “เทรนด์” หรือการเติบโตในอนาคตอย่างน้อยสิบปีข้างหน้านั้น จะสามารถสร้างกำไรจากการดำเนินงานได้ง่ายกว่าบริษัท ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ไม่เติบโต หรือไปไม่รอดแล้ว ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมฟิล์มถ่ายรูป ที่กำลังจะล้มหายตายจากไปหมดแล้วนั่นเอง

› ดูว่าผู้บริหารมีธรรมาภิบาล และมีความสามารถหรือไม่

ผู้บริหารที่มีความสามารถ ถือเป็นส่วนสำคัญ ในการที่จะทำให้บริษัทนั้นๆ สามารถแข่งขันในตลาดได้ ดังนั้นหากเป็นไปได้ คุณควรทำความรู้จัก หาข้อมูลของผู้บริหารในบริษัทที่คุณสนใจหุ้นด้วยก็ดีครับ

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ บัตรเดียวคุ้มสุด

สมัครบัตรเครดิตวันนี้ จุดเด่นของบัตร รับสิทธิประโยชน์ เอกสิทธิ์เหนือระดับ อิสรภาพทางการเงินไม่มีขีดจำกัด สมัครออนไลน์ได้ทันที ผ่านง่าย รู้ผลเร็ว!